2. deň novény - 17. december

Uctime si Najsvätejšiu Pannu vo chvíli vtelenia a počas deviatich mesiacov, keď pod svojím srdcom nosila Božieho Syna.

„A požehnaný je plod Tvojho života.“ (Lk 1,29)

Myšlienka

Mária zostala vyvolená. Duch Svätý, hlavný architekt, Tvorca vtelenia a Cirkvi, ju pripravil prostredníctvom milosti nepoškvrneného počatia. Uchránená od dedičného hriechu, je obdarovaná milosťou, väčšou od milostí ktoréhokoľvek svätca alebo všetkých svätcov naraz. Duch Svätý v nej prebýva a pripravuje v nej veľké dielo. Kto je tá Panna? Čo všetko vie? Asi veľmi málo. Nezakladá si na svojej osobe. Jej čistý a jednoduchý pohľad, vidí jedine Boha. Jej vlastné svetlo sa nekonečne stráca vo Svetle Božom. Vo svetle čistoty, svätosti a moci Boha, vidí seba samú tak malou.

Čítať ďalej...

Novéna pred narodením Ježiša Krista

Od 16. - do 24. decembra prežívame už bezprostrednú prípravu - novénu pred narodením Pána Ježiša, Božieho Dieťaťa.

Adorujte čistú a svätú obetu Božieho Syna, ktorú zložil nebeskému Otcovi zo seba samého na uzmierenie a odpustenie našich hriechov a ochotu s akou prijal kríž od chvíle vtelenia. 

„Bože môj, túžim za Tebou, v mojom srdci je Tvoj zákon.“

Myšlienka

Keď sv. Terézia od Ježiša zakladala prvý reformovaný kláštor mala pred svojimi očami Betlehem; jeho chudobu a jednoduchosť, ozlátené však najvyššou hodnotou čistoty. Takže ten prvý Karmel v Avile bol akoby odzrkadlením betlehemskej jaskyne.

Čítať ďalej...

Video - Karmel Dieťaťa Ježiša

Oslavy 100. výročia založenia našej kongregácie pomaly vrcholia. Vďačné Pánu Bohu za túto veľkú milosť, ponúkame aj toto video, v ktorom sa môžete dozvedieť viac o nás - teda o Karmeli Dieťaťa Ježiša.

https://www.youtube.com/watch?v=bhNj2lGulaw&t=640s

 

Vyhľadávanie

Prihlásenie