5. deň novény - 20. december

Myšlienka

Keď sa na Vianoce slávia tri sväté omše, predovšetkým sa tým oslavuje zrodenie z Otca; po druhé: z Najsvätejšej Panny; po tretie: narodenie Boha v nás. Má to svoj význam. Toto trojité narodenie sa musí chápať ako zjavenie večnej Lásky. Vianoce by mali byť v nás neustále a mali by sme pamätať, že toto trojité narodenie sú tri fázy jedného veľkého procesu lásky. Mária je dcérou Boha Otca, Matka Boha Syna a Snúbenica Ducha Svätého. V nej sa uskutočnilo toto trojité narodenie. Mali by sme sa učiť od nej, ako ho uskutočňovať v sebe. My sme boli tiež vyvolení Najsvätejšou Trojicou na príbytok, aby sme mali podiel na výsadách, ktoré tak obdivujeme u Márie. Boh je však udeliť ich aj nám. Z tohto hľadiska by som povedal, že „tajomstvo Vtelenia je súhrnom karmelitánskej mystiky, karmelitánskeho duchovného života“.

Čítať ďalej...

4. deň novény - 19. december

Zamyslenie

Mária žije úplne Božím životom; životom Boha v Najsvätejšej Trojici, ktorá pôsobí v nej a odzrkadľuje sa v nej ako v čistom zrkadle bez jedinej nečistoty, ktorá by mohla v sebe zadržať hoci len odrobinu tohto svetla. Keď sa na ňu pozeráme, môžeme sa domnievať, že vidíme Boha. Keď jej anjel oznamuje neobvyklú správu, vnútorné svetlo v nej, akoby odzrkadľuje ju samotnú. Vidí seba a svoje poslanie, prijíma ho s dokonalou pokorou, keďže si je vedomá toho, že všetko v nej je Božím darom. Sama nemá nič okrem lásky a chudoby. Je pravdou, že je nepoškvrnene počatá a ničím si to nezaslúžila. Keď takto uvažuje, vidí seba samu v pravde. Mária obdarovaná Bohom zostáva pokorná. Ona rozpoznala anjela – Božieho posla, pretože bola čistá, jednoduchá a plná svetla; jediným aktom viery sa odovzdáva do Božej vôle a tento akt viery ju robí schopnou prijať Slovo. Od momentu zvestovania, od chvíle Máriinho vyznania viery Božie Slovo začína v nej pôsobiť a pretvára ju na Matku Boha. Teraz, naklonená nad sebou samou, panenská Mária si všíma, hoci v

 

Čítať ďalej...

3. deň novény - 18. december

Zamyslenie

Dielo vtelenia Božieho Syna, je dielom Najsvätejšej Trojice – troch Božských osôb. Otca ako mocného Pána, vďaka ktorému sa Syn počal; Syna, ktorý prijal na seba ľudskú prirodzenosť; Ducha Svätého, ktorý utkal v panenskom lone Márie najsvätejšie telo Krista. Tak bolo skutočné ľudské telo prežiarené nestvoreným Božím svetlom. Tak ako tieň vzniká tam, kde je nejaká matéria a svetlo. V tejto Božskej hre svetiel moci, lásky a múdrosti, sa počal Boží Syn pôsobením Ducha Svätého, v najsvätejšom lone panenskej Matky. Ten Syn, 

Čítať ďalej...

Vyhľadávanie

Prihlásenie