8. deň novény - 23. december

Uctime si Najsvätejšiu Pannu vo chvíli vtelenia a počas 9. mesiacov, keď pod svojím srdcom nosila Božieho Syna.

„A požehnaný je plod Tvojho života.“ (Lk 1,29)

Myšlienka

Vďačnosť, vyspievanú v Magnificate môžeme vnímať ako pôsobenie Ducha Svätého. Všetko od neho pochádza, všetko sa uskutočnilo vďaka jeho pôsobeniu: počatie, tajomstvo vtelenia, vízia toho čo sa deje s Alžbetou, Alžbetine odkrytie toho čo sa deje s Máriou a privítanie Božej Matky. Teraz má miesto nový závan Ducha Svätého, ktorý je vnútorným poryvom duše Márie – omnoho väčším a mocnejším ako u Alžbety. Vidí skutočnú pravdu o tom, že je matkou Boha. Mária to pochopila v jednom momente, ako záblesk svetla a pravdy, a z jej duše sa vyrýva oslavná pieseň Magnificat akoby utkaná z posvätných textov, textov hovoriacich o prisľúbení, aké dal Boh svojmu ľudu. On spravil veľké veci a koná 

Čítať ďalej...

7. deň novény - 22. december

Uctime si tajomstvo Vtelenia. Adorujme Vtelené Slovo ako človeka; v jeho novom spôsobe existencie. To Slovo sa z lásky k nám stalo telom.

„A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.“ (Jn, 1,14)

Myšlienka

Keď sa na pohorí Karmelu prorok Eliáš modlí zohnutý až k zemi o dážď, zazrel ako sa vznáša nad more malý oblak. Ten sa zväčšoval až napokon spustil životodarný dážď. Oblak z biblickej udalosti bol pre karmelitánske počiatky skutočne veľkým symbolom. Stal sa obrazom Nepoškvrneného

Čítať ďalej...

6. deň novény - 21. december

Uctime si tajomstvo Vtelenia. Adorujme Vtelené Slovo ako človeka; v jeho novom spôsobe existencie. To Slovo sa z lásky k nám stalo telom.

„ A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.“ (Jn, 1, 14)

Myšlienka

Život kňaza a karmelitánky je ustavičným adventom, ktorý pripravuje na Vtelenie Ježiša do ľudských duší. Existuje však jedna Bytosť, ktorá bola pre Neho skutočným miestom Vtelenia a zvelebením Majestátu Najsvätejšej Trojice. Ona dala svoj súhlas čím v plnosti zrealizovala Boží plán, o ktorom hovorí Apoštol. Ona bola v Božích očiach vždy tá „ čistá, nepoškvrnená, neporušená....“. Mária. Duša Márie je veľmi jednoduchá a jej hnutia sú tak hlboké, že ich nedokážeme vnímať. Jej život pripomína tu na zemi život duchovných bytostí (...). Zároveň je tak čistá a žiariaca, 

Čítať ďalej...

Vyhľadávanie

Prihlásenie