Pozvánka na modlitbové stretnutie

Srdečne vás pozývame na šieste modlitbové stretnutie ctiteľov Karmelu a karmelitánskeho škapuliara, ktoré sa uskutoční dňa 27. apríla 2018 v našom kláštore v Nitre od 17.00 hod. do 19.00 hod. Témou šiesteho stretnutia bude MODLITBA: PRIETEĽSKÝ ROZHOVOR S BOHOM. Stretnutie bude viesť o. Miloš Viktorín OCD.

Na plagáte nižšie sú uvedené nasledujúce modlitbové stretnutia s témou. Srdečne na ne pozývame.

Pozývame na pondelkové adorácie

Srdečne vás pozývame na spoločné chvíle s Pánom pondelky v našej kaplnke o 18.15. hod.: na hodinovú adoráciu v tichu a po nej vešpery.

 

Dátumy adorácií v mesiaci apríl 2018:

- 16. apríl 2018

- 23. apríl 2018

 

 

 

O každej zmene vás budeme priebežne informovať!

 

   

                                                 

Vyhľadávanie

Prihlásenie