Pozvánka na modlitbové stretnutie

Srdečne vás pozývame na šieste modlitbové stretnutie ctiteľov Karmelu a karmelitánskeho škapuliara, ktoré sa uskutoční dňa 27. apríla 2018 v našom kláštore v Nitre od 17.00 hod. do 19.00 hod. Témou šiesteho stretnutia bude MODLITBA: PRIETEĽSKÝ ROZHOVOR S BOHOM. Stretnutie bude viesť karmelitán o. Miloš Viktorín. Pre záujemcov bude možnosť prijať karmelitánsky škapuliar.

Na plagátiku nižšie sú uvedené aj nasledujúce modlitbové stretnutia s témou. 

Týždeň modlitieb za duchovné povolania 16.4. - 22.4.2018

Pápež František v príhovore účastníkom kongresu Pastorácia povolaní a zasvätený život "Horizonty a nádeje" :
„Modlitba musí obsadiť veľmi dôležité miesto v pastorácii povolaní. Pán to jasne hovorí: „Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu“ (Mt 9, 38). Modlitba je prvou a nenahraditeľnou službou, ktorú môžeme ponúknuť v otázke povolania. Ak je povolanie vždy Božím darom, tak hlas povolania a odpoveď naň môžu zaznieť a počuť ich iba v modlitbe. Modlitbu však nemáme chápať ako lacný prostriedok, vďaka ktorému sa nemusíme zaujímať o evanjelizáciu mladých a o ich odpoveď na Pánovo volanie. Modliť

Čítať ďalej...

Veľká noc 2018

Vyhľadávanie

Prihlásenie