7. deň novény k sv. Terézii od Dieťaťa Ježiša

Siedmy deň (28. september) - Byť malým

Úvodná modlitba

Nebeský Otče, ty si sv. Teréziu od Dieťaťa Ježiša vyvolil, aby nás učila ceste úplnej dôvery. Ona nás predišla na tejto malej a kráľovskej ceste detstva a mohla z vlastnej skúsenosti povedať: "Nedostatok dôvery uráža Pána" a "Moja nádej nebola nikdy sklamaná". Na príhovor sv. Terézie mi pomôž v mojej úpenlivej prosbe a posilni moju dôveru v tvoju dobrotu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

"Treba vždy povedať "áno" svojej slabosti a úbohosti."

Môj Spasiteľ, ty si povedal, že musíme byť ako deti a na svätej Terézii si nám ukázal, aké je to jednoduché. Čím viac sa cítim malý (á), biedny (a) a slabý (á), tým väčšia sa ukazuje tvoja láska a blahosklonnosť. Pre tvojho a môjho Otca je odpúšťanie, pomoc a obohacovanie hlavnou a bytostnou potrebou. Takto chcem aj ja svoju záležitosť, ktorá mi leží na srdci, priniesť pred teba a dôverovať ti ako dieťa. Ty vedieš všetko k dobru.

Otče náš ..., Zdravas´ Mária ..., Sláva Otcu ...

Záverečná modlitba

Svätá Terézia, ty si bola vo svojom krátkom pozemskom živote zrkadlom anjelskej čistoty, hrdinskej lásky a vernej oddanosti Bohu a teraz sa tešíš v nebesiach hojnej odmene svojich čností. Pozri, prosím ťa, na mňa, a zľutuj sa nado mnou, veď som tvojím (tvojou) ctiteľom (ctiteľkou) a mám veľkú dôveru v tvoje orodovanie. Pros za mňa Pannu Máriu, Kráľovnú Nebies, ktorej vyvoleným kvietkom si bola a ktorá sa už za tvojho raného detstva na teba usmievala. Pros moju milú Matku, ktorá je mocná pri Srdci svojho Syna, aby mi vyprosila milosť, o ktorú tak vrúcne prosím, aby ma ochraňovala po celý môj život. Pros ju napokon, aby mi bola na pomoci najmä v hodinu mojej smrti.

Svätá Terézia, radosť Srdca Ježišovho a miláčik Panny Márie Karmelskej, oroduj za nás a spusť na nás v hojnej miere dážď ruží a vypros nám tie milosti, o ktoré prosíme, aby sa tak splnila tvoja túžba - dobre robiť na zemi. Amen.

Litánie k sv. Terézii od Dieťaťa Ježiša a Sv. Tváre

Pane, zmiluj sa,
Kriste, zmiluj sa,
Pane, zmiluj sa,

Otec, na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,
Duch Svätý, Bože,
Svätá Trojica, jeden Boh,
Svätá Mária, oroduj za nás,
Svätá Božia Rodička,                                                    

Svätá Panna panien,

Svätá Terézia od Dieťaťa Ježiša,

Svätá Terézia, ctihodná služobníčka Pána,

Svätá Terézia, blaženosť svojich rodičov,
Svätá Terézia, okrasa prvoprijímajúcich,
Svätá Terézia, veľká milovníčka modlitby,
Svätá Terézia, vrúcna ctiteľka Panny Márie,
Svätá Terézia, Pannou Máriou zázračne uzdravená,
Svätá Terézia, ponížená ctiteľka Prevelebnej Sviatosti oltárnej,
Svätá Terézia, oduševnená za svätý Karmel,
Svätá Terézia, malá nevesta Kristova,
Svätá Terézia, svedomitá rehoľníčka,
Svätá Terézia, v srdci ponížená,
Svätá Terézia, mučeníčka lásky Božej,
Svätá Terézia, obeta za kňazov,
Svätá Terézia, horlivo sa modliaca za misie,
Svätá Terézia, opovrhujúca pozemským bohatstvom,
Svätá Terézia, ľalia čistoty,
Svätá Terézia, hodna zvláštnej lásky Božského Srdca,
Svätá Terézia, preniknutá túžbou po mučeníctve,
Svätá Terézia, veľká v trpezlivosti,
Svätá Terézia, veselá krížoch a trápeniach,
Svätá Terézia, zrkadlo poníženosti,
Svätá Terézia, nasledovaniahodný príklad dôvery v Boha,
Svätá Terézia, potecha chorých,
Svätá Terézia, útočisko utláčaných,
Svätá Terézia, pomocníčka v pokušeniach,
Svätá Terézia, mocná orodovníčka za hriešnikov,
Svätá Terézia, vodkyňa malých duší,
Svätá Terézia, vená v maličkostiach,
Svätá Terézia, sužovaná túžbou po nebi,
Svätá Terézia, v smrti odovzdaná do vôle Božej,
Svätá Terézia, od Boha mnohými zázrakmi oslávená,
Svätá Terézia, orodovníčka pri Božom tróne,
Svätá Terézia, patrónka misií a misionárov,

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane,
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane,
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

V. Oroduj za nás, sv. Terézia.
R. Aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení.

Modlime sa:
Pane Ježišu Kriste, ty si povedal:
"Ak nebudete ako deti, nevojdete
do Božieho kráľovstva!"
Daj, prosíme, aby sme sv. Teréziu
nasledovali prostým a pokorným srdcom tak,
aby sme dosiahli večnú odmenu.
Lebo ty žiješ a kraľuješ s Bohom Otcom
v jednote s Duchom Svätým
po všetky veky vekov.
Amen.

Alebo iná novéna k sv. Terézii od Dieťaťa Ježiša, ktorú sme nahrávali v roku 2020.

https://www.youtube.com/watch?v=1cZ4edPw_eU

Vyhľadávanie

Prihlásenie