Pozvánka na modlitbové stretnutie

Srdečne vás pozývame na 15. modlitbové stretnutie ctiteľov Škapuliarskej Panny Márie, ktoré sa uskutoční dňa 13. decembra 2019 v našom kláštore v Nitre od 17.00 hod. Témou pätnásteho stretnutia bude: Spiritualita svetského rádu bosých karmelitánov. Stretnutie bude viesť bosý karmelitán. Pre záujemcov bude možnosť prijať karmelitánsky škapuliar.