Obdobie veľkého pôstu

Pôst je časom očistenia, obrátenia a odpustenia s cieľom znovu nájsť stratenú jednotu. Modlitba, pôst a almužna sú zbraňou v duchovnom boji proti zlu. Pôst je jedným z prostriedkov, ako preukázať lásku Bohu a blížnemu.

"Pôst možno praktizovať v jeho starých či nových formách ako znak vnútorného obrátenia, pokánia a osobného umŕtvovania a zároveň ako znak zjednotenia s ukrižovaným Kristom a solidarity s tými, ktorí hladujú, a s tými, ktorí trpia."(Exhortácia k pokániu XXVI, Ján Pavol II.)

Spôsob ako prežívať pôst nám Boh ponúka aj skrze proroka Izaiáša:

Čítať ďalej...

Pozvánka na modlitbové stretnutie

Srdečne vás pozývame na 12. modlitbové stretnutie ctiteľov Karmelu a karmelitánskeho škapuliara, ktoré sa uskutoční dňa 8. marca 2019 v našom kláštore v Nitre od 17.00 hod. Témou dvanásteho stretnutia bude SV. TERÉZIA OD DIEŤAŤA JEŽIŠA. Stretnutie bude viesť bosý karmelitán. Pre záujemcov bude možnosť prijať karmelitánsky škapuliar.

Čítať ďalej...

135. výročie narodenia

24. fabruára si v našej kongregácii pripomíname 135. výročie narodenia nášho o. zakladateľa Anzelma Macieja Gądka.

Otec Anzelm Matej Gądek sa narodil 24. februára 1884 v Marszowiciach (Maršoviciach), v krakovskej diecéze. Naše sestry v Poľsku pozývajú túto milú udalosť osláviť 24. februára 2019 v rodnej farnosti Nanebovzatia Panny Márie v Niegowici.

 

Čítať ďalej...

Vyhľadávanie

Prihlásenie