Apoštolské požehnanie

Svätý Otec František z celého srdca udeľuje APOŠTOLSKÉ POŽEHNANIE generálnej predstavenej  Matke Blažeji od Kristovho Kríža (Terézii Stefańskej) a sestrám karmelitánkam Dieťaťa Ježiša pri príležitosti Jubilea – 100. VÝROČIA ZALOŽENIA KONGREGÁCIE – 31. december 2021 vyprosujúc hojnosť milostí a Božích darov na JUBILEJNÝ ROK 29. november 2020 – 2. február 2022.