Veľký pôst

Pôst je časom očistenia, obrátenia a odpustenia s cieľom znovu nájsť stratenú jednotu. Modlitba, pôst a almužna sú zbraňou v duchovnom boji proti zlu. Pôst je jedným z prostriedkov, ako preukázať lásku Bohu a blížnemu. "Pôst možno praktizovať v jeho starých či nových formách ako znak vnútorného obrátenia, pokánia a osobného umŕtvovania a zároveň ako znak zjednotenia s ukrižovaným Kristom a solidarity s tými, ktorí hladujú, a s tými, ktorí trpia."(Exhortácia k pokániu XXVI, Ján Pavol II.)

Čítať ďalej...

Pôstne obdobie - online exercície

V stredu začíname obdobie veľkého pôstu. Záujemcom, ktorí by sa chceli prihlásiť o odber, dávame do pozornosti online duchovné cvičenia, ktoré pripravili bratia karmelitáni z Rakúska. Týmito exercíciami nás bude sprevádzať sv. Terézia Avilská.

Panna Mária Lurdská

Dnes obzvlášť pamätáme a modlíme sa za všetkých chorých a trpiacich. Panna Mária Lurdská, oroduj za nás! Uzdravenie nemocných, oroduj za nás! 

 

 

Deň zasväteného života

Sviatok obetovania Pána, ktorý slávime 2. februára je zároveň dňom zasväteného života. V tomto dni chceme nášmu Pánovi o to viac a srdečnejšie, s bázňou ďakovať za veľkú milosť POVOLANIA. Je to nezaslúžený Boží DAR.

PERFECTAE CARITATIS - DEKRÉT O OBNOVE REHOĽNÉHO ŹIVOTA

Hneď od začiatku boli v Cirkvi muži a ženy, ktorí si zaumienili zachovávaním evanjeliových rád slobodnejšie nasledovať Krista a zbližša ho napodobňovať a viedli – každý svojím spôsobom – život zasvätený Bohu. Mnohí z nich z vnuknutia Ducha Svätého žili v samote alebo založili

Čítať ďalej...

Spomienka na relikvie sv. Terézie z Lisieux

V týchto dňoch si pripomíname 5. výročie príchodu relikvií sv. Terézie z Lisieux na Slovensko (10. - 24. január 2016). Pred 5 rokmi sme ich 11. januára  privítali a uctili v Nitre na Dolnom meste v kostole Navštívenia Panny Márie. Archívne foto zo stretnutia s našou drahou patrónkou. 

 

Čítať ďalej...

Zjavenie Pána

6. január - sviatok Zjavenia Pánaalebo Troch kráľov sa v Cirkvi slávi oddávna. Na Východe sa v tento deň slávili Vianoce, čo doteraz je aktuálne u pravoslávnych veriacich. No v Západnej Cirkvi sa Narodenie Pána slávilo 25. decembra, a tak na dnešný deň sa slávi chvíľa, keď sa Kristus dal poznať ako Boží Syn mudrcom od východu a cez nich vlastne všetkým národom, keďže mudrci neboli židovského pôvodu, boli pohania. Okrem tohto zjavenia si na Východe pripomínajú – a tieto skutočnosti uvádza aj Liturgia hodín západného obradu – ďalšie dve zjavenia Pána:

Ježišov krst, keď sa Duch Svätý v podobe holubice vzniesol nad Ježiša a z neba zaznelo Otcovo svedectvo o Ježišovi; a prvý Ježišov zázrak – premenenie vody na víno v Káne Galilejskej, o ktorom evanjelista Ján píše, že

Čítať ďalej...

STAROSTLIVOSŤ (OCHRANA, PATRONÁT) SVÄTÉHO JOZEFA O KARMEL

List Generálnych predstavených obutých aj bosých karmelitánov  celej karmelitánskej rodine pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia starostlivosti (ochrany, patronátu) sv. Jozefa o Katolícku cirkev

Sviatok sv. Jozefa sme v tomto roku 2020 oslavovali v priebehu pandémie, ktorá nás prinútila uzavrieť sa do našich domov. Ale práve v tých chvíľach sme ešte intenzívnejšie pocítili potrebu obrátiť sa na tohto spravodlivého a verného muža, ktorý na vlastnej koži zažil, čo je to  námaha, vyhnanstvo, starosť o zajtrajšok, usilujúc sa neupadať na duchu, stále veriť a dúfať v Boha, ktorý mu zveril výnimočné poslanie: chrániť Ježiša a Máriu, rodinu z Nazareta, začiatky rodiny, ktorú Boh dával svetu. Pápeż František nám v homílii z Domu svätej Marty pripomenul vlastnosti sv. Jozefa: bol to človek triezvy, realistický, precízne a profesionálne vykonávajúci svoje povolanie, a súčasne človek, ktorývchádza do Božieho tajomstva, pred którym sa skláňa v postoji adorácie.

Čítať ďalej...

99. výročie založenia kongregácie

31. decembra 2020 slávime 99. výročie založenia našej kongregácie. O. Anzelm OCD (bosý karmelitán) zakladateľ našej kongregácie si za prvú predstavenú a matku kongregácie zvolil sestru Janinu Kierocińsku (1885-1946), karmelitánsku terciárku, ktorá prijala rehoľné meno matka Terézia od sv. Jozefa. Prvé sestry mali obliečku v kláštore bosých karmelitánok  v Krakove 31. decembra 1921. Odtiaľ odišli pracovať do Sosnovca, preto je materský dom práve tam.

To Dieťa je našou prvotnou regulou, naším prvotným povolaním do dokonalosti v zasnúbení s Jeho poslušnosťou, čistotou, chudobou a pokorou.

Čítať ďalej...

Vyhľadávanie

Prihlásenie