Novéna k Duchu Svätému

27. mája sa začína NOVÉNA K DUCHU SVÄTÉMU

(Vojtech Kodet, O. Carm.)

Hymnus

Duchu Svätý, príď z neba a vyšli nám zo seba žiaru svetla pravého.

Príď k nám, Otče chudobných, Darca darov sľúbených, Svetlo srdca bôľneho.

Tešiteľ si najlepší, ó, hosť duše najsladší, ty sladké občerstvenie.

Čítať ďalej...

Nanebovstúpenie Pána 2022

Čo nám chce sv. Terezka v dnešný sviatočný deň Nanebovstúpenia Pána povedať? "Pretože Ježiš opäť vystúpil na nebesia, môžem Ho nasledovať iba podľa stôp, ktoré zanechal. Ale aké žiarivé sú tieto stopy, aké príjemné fluidum majú! Stačí mi len pozrieť sa do svätého evanjelia... a viem, ktorým smerom mám bežať." (sv. Terézia z Lisieux)

Skutky apoštolov − Sk 1, 1-11

Pred ich očami sa vzniesol

Čítať ďalej...

Mária kvet Karmelu

Mesiac máj je mesiacom Panny Márie. V ňom si pripomíname aj deň matiek, v ktorom ďakujeme Bohu za naše mamy. Pri loretánskych litániách a rozjímaniach ďakujeme Pánovi, že nám dal svoju Matku, aby bola aj našou Matkou. Ďakujeme, že smieme byť tiež jej deťmi. Je našou Matkou, Kráľovnou, Ochrankyňou a Orodovníčkou.

Mariánska úcta má hlboké korene v Božom Slove a má pevný základ v pravdách kresťanskej náuky. Mariánsky kult má svoj počiatok v Palestíne, najmä v Nazarete, Betleheme a Jeruzaleme,

Čítať ďalej...

Sv. Šimon Stock

16. mája si pripomíname významnú osobnosť Karmelusv. Šimona Stocka, rehoľníka. Pôvodom bol Angličan, veľmi známy v XIII. stor. Podľa tradície bol pustovníkom a po príchode karmelitánov do Anglicka vstúpil do rádu. V roku 1251, keď bol generálnym predstaveným, mu Panna Mária darovala škapuliar ako výsadu a znak ochrany pre Karmel. Šimon Stock zomrel v Bordeaux. Bol uctievaný pre veľkú svätosť a výnimočnú úctu k preblahoslavenej Panne Márii. Jeho kult bol na niektorých miestach rozšírený už v XV. stor. V nasledujúcom storočí prijali v celom ráde jeho sviatok, ktorý bol ustálený na 16. mája. Je považovaný za autora modlitby k

Čítať ďalej...

Panna Mária Úsmevu z Lisieux u nás

V sobotu 23. apríla 2022 k nám zavítala na celý týždeň vzácna návšteva. Sestry z Barcic z Poľska nám priviezli kópiu milostivej sochy Panny Márie Úsmevu z Lisieux. V tomto roku vďakyvzdania za 100 - ročnicu táto socha putuje a navštívi všetky komunity našej kongregácie. Originál milostivá socha je zviazaná so sv. Terezkou a históriou jej uzdravenia. Od nedele každý deň na našom YouTube kanáli vysielame online večerné modlitby od 18. 15 hod. Aj týmto spôsobom sa s nami môžete spájať v modlitbách. Pozývame aj k nám do kaplnky naživo :). V sobotu posledný aprílový deň poputuje Panna Mária do Prahy do komunity našich sestier. 

 

 

 

VEĽKÁ NOC 2022

Všetkým prajeme a vyprosujeme požehnané a milostiplné VEĽKONOČNÉ SVIATKY. 

Stretnutie s terciármi

Foto zo sobotného stretnutia našej komunity s členmi nitrianskeho spoločenstva Svetského rádu bosých karmelitánov (terciárov), ktorí sa v našom rehoľnom dome stretávajú raz v mesiaci. Hlavnou témou stretnutia bola osoba našej matky zakladateľky Terézie Janiny Kierocińskej, ktorá bola svojho času tiež karmelitánskou terciárkou. V úvodnom slove sr. Veronika predstavila tému stretnutia a sr. Monika v prednáške priblížila osobu a životné dielo Matky Terézie.

 

 

Veľkopôstna modlitba

Pane a Vládca môjho života,... Tejto modlitbe môžeme najvýstižnejšie prisúdiť prívlastok veľkopôstna modlitba, lebo práve ona najvýraznejšie vystihuje podstatu liturgických pôstnych úkonov. Tradícia ju pripisuje jednému z veľkých učiteľov duchovného života - sv. Efrémovi Sýrskemu. Sv. Efrém pochádzal z nábožnej rodiny z Mezopotámie. Keď dospel a dal sa pokrstiť odišiel do púšte, kde sa učil duchovnému životu pokáním. Tu strávil niekoľko rokov. Keď sa vrátil chodil po kraji a priviedol mnoho duší (aj heretikov) k obráteniu. Keď sa sv. Efrém dozvedel o veľkom kazateľovi sv. Bazilovi Veľkom, vybral sa za ním do Kapadócie, aby sa s ním mohol 

Čítať ďalej...

Vyhľadávanie

Prihlásenie