Oslava jubilea v našej kaplnke

V našej kaplnke sme 31. decembra 2021 jubileum storočnice oslávili sv. omšou, ktorú celebroval o. Ján, bosý karmelitán. Po slávnostnej sv. omši nasledovala adorácia, pri ktorej sme ďakovali Pánu Bohu nielen za uplynulý rok, ale aj za všetky milosti 100 rokov trvania našej kongregácie. FOTO

 

Spomienka na 31. december 1921 - 2021

Dokumentárny film o našom otcovi zakladateľovi

Naše oslavy storočnice vrcholia.
Kto by mal záujem vidieť a počuť "naživo" nášho otca zakladateľa, o. Anzelma Gądka, bosého karmelitána, ponúkame linky na krátky dokumentárny film, z jeho života v Karmeli.

Oslavy našej storočnice vrcholia

Oslavy 100. výročia založenia našej kongregácie vrcholia. Dnes oslavujeme spoločným stretnutím - niektoré sestry fyzicky, ostatné virtuálne a duchovne spojené - v Krakove v karmelitánskom inštitúte duchovnosti. Od 9.45 hod. do cca 16.30 bude možnosť byť online na našom celodennom stretnutí.
Ak by ste mali chuť nahliadnuť, ponúkame link:
 
 

Narodenie Pána 2021

9. deň novény - 24. december

Uctime si milosti, ktorými Boží Syn zahrnul Najsvätejšiu Pannu počas 9. mesiacov, keď prebýval v jej lone.

„Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno.“ (Lk 1,49)

Myšlienka

Svätý Ján naliehavo zdôrazňuje základný paradox kresťanskej viery. Na jednej strane tvrdí, že „Boha nikto nikdy nevidel“ (Jn 1, 18; porov. 1 Jn 4, 12). Naše obrazy, pojmy či slová skutočne nemôžu žiadnym spôsobom definovať či zmerať nekonečnú realitu Najvyššieho. On zostáva Deus semper maior. Na druhej strane však tvrdí, že Slovo sa skutočne „stalo telom“ (Jn 1, 14). Jednorodený Syn, ktorý je v Otcovom lone, zjavil Boha, ktorého „nikto nikdy nevidel“ (Jn 1, 18). Ježiš Kristus prichádza k nám „plný milosti a pravdy“ (Jn 1, 14), ktorá bola prostredníctvom neho darovaná aj

Čítať ďalej...

8. deň novény - 23. december

Uctime si Najsvätejšiu Pannu vo chvíli vtelenia a počas 9. mesiacov, keď pod svojím srdcom nosila Božieho Syna.

„A požehnaný je plod Tvojho života.“ (Lk 1,29)

Myšlienka

Vďačnosť, vyspievanú v Magnificate môžeme vnímať ako pôsobenie Ducha Svätého. Všetko od neho pochádza, všetko sa uskutočnilo vďaka jeho pôsobeniu: počatie, tajomstvo vtelenia, vízia toho čo sa deje s Alžbetou, Alžbetine odkrytie toho čo sa deje s Máriou a privítanie Božej Matky. Teraz má miesto nový závan Ducha Svätého, ktorý je vnútorným poryvom duše Márie – omnoho väčším a mocnejším ako u Alžbety. Vidí skutočnú pravdu o tom, že je matkou Boha. Mária to pochopila v jednom momente, ako záblesk svetla a pravdy, a z jej duše sa vyrýva oslavná pieseň Magnificat akoby utkaná z posvätných textov, textov hovoriacich o prisľúbení, aké dal Boh svojmu ľudu. On spravil veľké veci a koná 

Čítať ďalej...

7. deň novény - 22. december

Uctime si tajomstvo Vtelenia. Adorujme Vtelené Slovo ako človeka; v jeho novom spôsobe existencie. To Slovo sa z lásky k nám stalo telom.

„A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.“ (Jn, 1,14)

Myšlienka

Keď sa na pohorí Karmelu prorok Eliáš modlí zohnutý až k zemi o dážď, zazrel ako sa vznáša nad more malý oblak. Ten sa zväčšoval až napokon spustil životodarný dážď. Oblak z biblickej udalosti bol pre karmelitánske počiatky skutočne veľkým symbolom. Stal sa obrazom Nepoškvrneného

Čítať ďalej...

Vyhľadávanie

Prihlásenie