Slávnosť Božského Srdca Ježišovho

Vigília zoslania Ducha Svätého

Novéna k Duchu Svätému

14. mája sa začína NOVÉNA K DUCHU SVÄTÉMU

(Vojtech Kodet, O. Carm.)

Hymnus

Duchu Svätý, príď z neba a vyšli nám zo seba žiaru svetla pravého.

Príď k nám, Otče chudobných, Darca darov sľúbených, Svetlo srdca bôľneho.

Čítať ďalej...

Nanebovstúpenie Pána

Dnes je 40 deň od zmŕtvychvstania Pána a teda sviatok Jeho nanebovstúpenia. Nezabudnime MU poďakovať za to, že nám išiel pripraviť miesto v nebi. Prajeme krásny požehnaný deň.

Myšlienka na 13. máj

Zajtra si pripomenieme ďalšiu udalosť zo života sv. Terezky: zázračný úsmev Panny Márie.

Máj - mesiac Panny Márie

Voľby novej sr. provinciálnej

V týchto dňoch sa v našej krakovskej provincii v Czernej pri Krakowe koná provinciálna kapitula. Dnes sa konali voľby novej predstavenej provinciálnej. Sestry zvolili za novú provinciálnu sr. Arnoldu, ktorá bola provinciálnou aj v predchádzajúcom období. Po zvolení novej sestry provinciálnej nasledovali voľby novej provinciálnej rady. Novej sr. provinciálnej želáme a vyprosujeme hojnosť Božích milostí a požehnania, múdrosť Ducha Svätého a zdravia a síl do ďalšej služby.

 

Nedeľa Božieho milosrdenstva

Nedeľa Božieho milosrdenstva. Na tento krásny sviatok sa aj my pripravujeme novénou. V srdci ďakujeme dobrému Bohu za veľkosť jeho milosrdenstva. A tak ako na slávnosť našej patrónky sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša, aj v týchto dňoch spievame: "Pánovo milosrdenstvo chcem ospevovať naveky." Ž 89,2 https://www.youtube.com/watch?v=F-FxKzD9Sm4

Foto v článku: mozaika Božieho milosrdenstva a Kráľovnej Karmelu v kaplnke kláštora sestier karmelitánok v Detve.

 

Vyhľadávanie

Prihlásenie