140.výročie narodenia o. Anzelma

 

Januárové správy

V polovici januára sa v Poľsku uskutočnila XIX. generálna kapitula našej kongregácie. V čase trvania kapituly bol jeden deň vyhradený pre sestry zo zahraničia, ktoré reprezentovali krajinu, v ktorej slúžia. Slovensko prezentovala naša sr. Veronika.
Na generálnej kapitule bola zvolená nová generálna predstavená: s. Wiktoria od sv. Michala archanjela (Renata Szczepańczyk). V novom úrade - službe jej vyprosujeme hojnosť potrebných milostí a svetlo Ducha Svätého.
 
V sobotu 26. januára sa trištvrte našej komunity zúčastnilo na oslavách menín našej sr. provinciálnej, ktorá bola v tom čase už zvolená za generálnu vikáriu. Sestry z krakovskej provincie ďakovali sr. Arnolde za doterajšiu službu v tomto úrade.
 

Betlehemská cesta 25. január

Srdečne vás pozývame k nám na "Betlehemskú cestu". ZAJTRA o 18.15 hod. Program: večerné modlitby, vešpery a Betlehemská cesta. Tešíme sa na Vás.

Modlitbové stretnutia 2024

Srdečne pozývame a tešíme sa na vás. Najbližšie stretnutie už ZAJTRA. 

102. narodeniny kongregácie

Srdečne pozdravujeme v poslednom dni roku 2023. Dnes naša kongregácia slávi svoje 102. narodeniny. Všetkým - našim rodinám, príbuzným, známym, priateľom a dobrodincom nášho Karmelu Dieťaťa Ježiša ďakujeme za všetko, čo ste pre nás v uplynulom roku urobili. V modlitbách na vás denne myslíme a budeme naďalej s vďačnosťou a láskou pamätať. Vaše sestry karmelitánky Dieťaťa Ježiša.

Všetkým prajeme a vyprosujeme v tomto novom roku hojnosť všetkého dobra, potrebných milostí a Božie požehnanie. Presvätá Bohorodička, prosíme Ťa, ochraňuj nás počas celého roka.

 

Narodenie Pána 2023

Prajeme a vyprosujeme požehnané a milostiplné sviatky narodenia Pána naplnené hlbokým pokojom a veľkou radosťou z najväčšieho DARU, ktorým je náš Spasiteľ. 

Vyhľadávanie

Prihlásenie