Adventné obdobie - online exercície

V nedeľu sa začína adventné obdobie. Ak túžite hlbšie prežiť tento čas, dávame do pozornosti adventné online exercície - duchovné cvičenia, ktoré pripravili bratia bosí karmelitáni a sestry karmelitánky z Rakúska. Sprievodkyňou karmelitánskych duchovných cvičení bude bl. Mária od Vtelenia OCD.  www.exercicie-online.karmel.at   Prajeme všetkým požehnaný adventný čas. 

 

Nedeľa Krista Kráľa

Nedeľa Krista Kráľa je poslednou nedeľou cirkevného roka. Sviatok Krista Kráľa zaviedol pápež Pius Xl. a stanovil preň poslednú októbrovú nedeľu. Po prvý raz sa nedeľa Krista Kráľa slávila na konci jubilejného roka 1925.Po Druhom vatikánskom koncile bol tento sviatok povýšený na slávnosť a bol preložený na poslednú, tridsiatu štvrtú tzv. "cezročnú" nedeľu v roku. Týmto chce liturgia poukázať na eschatologický charakter slávnosti. Súčasťou tejto liturgickej slávnosti na konci cirkevného roka je zasvätenie celého ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Týmto gestom sme všetci pozvaní uznať Ježiša

Čítať ďalej...

Sviatok obetovania Panny Márie

Začiatky slávenia sviatku siahajú do 6. storočia. Dátum sviatku 21. november je spojený s udalosťou posviacky kostola Svätej Márie Novej v Jeruzaleme v roku 543, ktorý dal vybudovať byzantský cisár Justinián I. Chrám stál v blízkosti pôvodného židovského chrámu. Hoci ho o 71 rokov neskôr zničili Peržania, sviatok sa na východe slávil ďalej. Od roku 730 sa tento sviatok, vo východnej cirkvi nazývaný – Vstup (Uvedenie) Presvätej Bohorodičky do chrámu – slávil v Konštantínopole. Od 9. storočia ho prijali medzi svoje sviatky mnísi v južnom Taliansku. Vo východnej cirkvi sa v tento deň koná požehnanie detí. K rozšíreniu dnešného sviatku v západnej cirkvi došlo od roku 1372 z Avignonu. Gregor XI. ho dekrétom začal sláviť v pápežskej kaplnke. V roku 1474 ho pápež Sixtus IV. zahrnul do rímskeho misála. V rímskom kalendári sa objavil v roku 1585 za pápeža Sixta V.

Čítať ďalej...

Slávnosť sv. Rafaela od sv. Jozefa OCD

19. novembra slávime - sestry krakovskej provincie, do ktorej patrí aj naša komunita v Nitre – slávnosť sv. Rafaela od sv. Jozefa (Kalinovského) OCD, patróna našej provincie. Jozef Kalinovski sa narodil vo Vilniuse 1. septembra 1835. Dostal dobrú výchovu a stal sa vojenským inžinierom. Po vypuknutí januárového povstania (1863) bol jedným z jeho vodcov. V roku 1864 ho preto Rusi odsúdili na 10 rokov nútených prác na Sibíri. V roku 1877 vstúpil k bosým karmelitánom a dostal meno Rafael od sv. Jozefa. V r. 1882 bol vysvätený za kňaza. Vyznačoval sa

Čítať ďalej...

Sväté omše za našich dobrodincov

V októbri bola v našej kaplnke obetovaná a odslúžená svätá omša za všetkých našich dobrodincov. Na sviatok všetkých svätých karmelitánskeho rádu sme obetovali v našej kaplnke sv. omšu za všetkých našich zosnulých dobrodincov. Ďakujeme všetkým, ktorí nás akýmkoľvek spôsobom podporujete. Pán Boh zaplať všetkým za všetko.

 

Slávnosť v spoločenstve svetského rádu bosých karmelitánov

14. novembra na sviatok všetkých svätých karmelitánskeho rádu sa v našej kaplnke uskutočnila milá slávnosť. V nitrianskom spoločenstve svetského rádu bosých karmelitánov vstúpili do novicitátu dve členky. Prajeme a vyprosujeme sestrám novickám požehnaný čas duchovnej formácie. 

 

Vyhľadávanie

Prihlásenie