Správy z našej komunity

V nedeľu 11. februára 2018 sa u nás v kláštore uskutočnilo piate stretnutie kurzu Samuel.

17. februára k nám zavítala naša sestra z pražskej komunity, sr. Jitka, aby si oddýchla a načerpala nové sily do ďalšieho apoštolátu. Pobudla u nás do 27. februára.

28. februára naša sr. Oľga odišla do Poľska na ďalšiu časť formácie, do tzv. II. noviciátu na pol roka, aby sa spolu s ostatnými spolusestrami pripravila na svoje večné sľuby. Mladé sestry juniorky majú II. noviciát v materskom dome v Sosnovci. Sr. Oľge, ako aj ostatným sestrám prajeme požehnaný čas formácie pred večnými sľubami. 

Vyhľadávanie

Prihlásenie