Z Katechéz svätého biskupa Cyrila Jeruzalemského

Zvestujeme Kristov príchod; a nielen prvý, ale aj druhý, a ten bude oveľa vznešenejší. Tamten bol poznačený utrpením, tento bude v znamení diadému Božieho kráľovstva.

Lebo u nášho Pána Ježiša Krista je väčšinou všetko dvojité. Dvojité narodenie: jedno z Boha pred vekmi, druhé z Panny v plnosti času. Dvojitý príchod: jeden skrytý ako rosa na rúne (porov. Sdc 6,36-40), druhý slávny, totiž ten budúci.

Pri prvom príchode ležal v jasliach zavinutý do plienok, pri druhom sa zahalí do svetla ako do rúcha (porov. Ž 104,2). Pri prvom vzal na seba kríž, zahrnutý potupou, druhý raz príde oslávený, obklopený zástupmi anjelov.

Preto sa nezastavme len pri jeho prvom príchode, ale očakávajme aj druhý. Lebo keď sme pri prvom volali: „Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom,“ (Mt 21,9) to isté budeme volať znova pri druhom. S anjelmi pôjdeme 

Čítať ďalej...

Advent v Karmeli

V rehoľnom živote je advent špeciálnym časom. Karmel, tak ako celá Cirkev, prežíva tento čas ako očakávanie ohláseného a v krátkom čase prichádzajúceho Boha na zem. Spiritualite Karmelu je blízke pozorné načúvanie proroctiev, pretože svoj zrod a inšpiráciu čerpá z osoby a histórie života Eliáša – najväčšieho proroka Starého Zákona.

V karmelitánskom ráde sa veľkej úcte teší Dieťa Ježiš.

Špecifický kult k Dieťaťu Ježiš siaha k časom sv. Terézie od Ježiša (Avilskej) a sv. Jána od Kríža. 

Čítať ďalej...

Adventné duchovné cvičenia 2022 ... v škole svätých Karmelu

Už o pár dní začíname adventné obdobie. Je tu opäť príležitosť prežiť hlbšie tento krásny čas. Tým z vás, ktorí máte záujem, ponúkame link, kde sa môžete prihlásiť na odber  karmelitánskych duchovných cvičení. 

www.exercicie-online.karmel.at

 

Vyhľadávanie

Prihlásenie