Pozývame na pondelkové adorácie

Srdečne vás pozývame na spoločné chvíle s Pánom pondelky v našej kaplnke o 18.15. hod.: na vešpery a hodinovú adoráciu v tichu.

 

Pondelok 11. októbra 2021

 

                O každej zmene vás budeme priebežne informovať!