12. júla si pripomíname...

Dnešný deň je liturgická spomienka na rodičov sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša a Svätej Tváre.

Ľudovít Martin sa narodil v Bordeaux 22. augusta 1823. Bol hlavným hodinárom v Alençone. Tu sa stretáva s čipkárkou Máriou Azéliou (Zéliou) Guérinovou, narodenou v Gandelaine (St-Denis-sur-Sarthon) 23. decembra 1831. Zosobášili sa 13. júla 1858. Mali deväť detí, medzi nimi i budúcu sv. Teréziu od Dieťaťa Ježiša. Boli to vzorní manželia, oddaní rodičia, pracovití, pozorní voči chudobným a naplnení misionárskym duchom. Svoju silu a nádej čerpali z častej návštevy Eucharistie a z hlbokej úcty k Panne Márii. 

Zélia zomrela po dlhej chorobe v Alençone 28. augusta 1877. Ľudovít, už na dôchodku, odchádza do Lisieux, k rodine svojej manželky, aby zabezpečil lepšiu budúcnosť svojim piatim deťom (štyri zomreli v detskom veku). Po tom, ako tento patriarcha obetoval Bohu svoje deti, zakúsil utrpenie a chorobu. Zomrel pri d'Evreux 29. júla 1894. Za blahoslavených boli vyhlásení 19. 10. 2008 v Lisieux.

12. júla si pripomíname aj deň odchodu do večnosti našej matky zakladateľky Terézie Kierocińskej. V tomto roku je to 77. výročie.

Janina Terézia Kierocińska sa narodila 14. júna 1885 vo Wieluni ako siedme dieťa manželov Kierocińských. V roku 1909 stretla o. Anzelma Gądka, bosého karmelitána, ktorý sa stal jej duchovným vodcom. On ju uviedol do karmelitánskej špirituality. Pod jeho vplyvom vstúpila do svetského rádu bosých karmelitánov v Krakove. Neskôr ako spoluzakladateľka 25 rokov viedla Kongregáciu sestier karmelitánok Dieťaťa Ježiša založenú o. Anzelmom. Zomrela 12. júla 1946 v Sosnovci. Od roku 1988 trvá beatifikačný proces Božej služobnice Matky Terézie v Kongregácii pre svätorečenia v Ríme.

Vyhľadávanie

Prihlásenie