Novéna k sv. Terézii od Dieťaťa Ježiša

Dnes, 22. septembra sa začína novéna k sv. Terézii od Dieťaťa Ježiša. 

Deviatnik ku cti sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša 

Úvodná modlitba (Opakuje sa každý deň)

Nebeský Otče, ty si sv. Teréziu od Dieťaťa Ježiša vyvolil, aby nás učila ceste úplnej dôvery. Ona nás predišla na tejto malej a kráľovskej ceste detstva a mohla z vlastnej skúsenosti povedať: "Nedostatok dôvery uráža Pána" a "Moja nádej nebola nikdy sklamaná". Na príhovor sv. Terézie mi pomôž v mojej úpenlivej prosbe a posilni moju dôveru v tvoju dobrotu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Prvý deň (22. september) - Náš cieľ

Úvodná modlitba

"Zotrvávajme v pokoji tak, že náš pohľad uprieme k nebu."

Pane, zakotvi môjho ducha na vlnách života tam, kam smeruje moja cesta aj cesta všetkých mojich bratov a sestier. Všetko pozemské je pominuteľné, iba ty ostávaš. Aj starosť, ktorá ma teraz ťaží, má svoj koniec. Pomôž mi niesť kríž v detskej dôvere, že si stále so mnou a že ma nenecháš samu (samého).

Otče náš ..., Zdravas´ Mária ..., Sláva Otcu ...

Záverečná modlitba

Alebo iná novéna k sv. Terézii od Dieťaťa Ježiša, ktorú sme nahrávali v roku 2020.

https://www.youtube.com/watch?v=g_Xi-ZIxLcI

Vyhľadávanie

Prihlásenie