Nepoškvrnené Srdce Panny Márie

Nepoškvrnené Srdce Panny Márie nech je naším útočišťom a cestou, ktorá nás vedie k Bohu.