Režim dňa

Náš deň pozostáva z modlitby, práce a rekreácie.

Na modlitby sa schádzame štyrikrát denne:

Z liturgie hodín nás zaväzuje ak sa dá spoločne – modliť sa:

Okrem toho:

Dvakrát do dňa máme spoločnú rekreáciu – oddych – po obede a po večery, spolu dve hodiny.

Od 14.00 - do 15.00 ja tzv. hodina prísneho mlčania. V túto hodinu, ak je taká možnosť, môže sestra využiť na svoje potreby (duchovné čítanie, písanie listov,...).

Ostatné hodiny dňa sú určené na prácu.