Pozvánka na modlitbové stretnutie

Srdečne vás pozývame na ôsme modlitbové stretnutie ctiteľov Karmelu a karmelitánskeho škapuliara, ktoré sa uskutoční dňa 7. septembra 2018 v našom kláštore v Nitre od 17.30 hod. do 19.00 hod. Témou  stretnutia bude prehĺbenie predchádzajúcej témy Karmelitánska modlitba v dennom živote. Po nej bude zdieľanie,  adorácia pred Najsv. Sviatosťou Oltárnou a vešpery. Sv. omša na tomto stretnutí nebude.

Vyhľadávanie

Prihlásenie