Slávnosť sv. Jozefa u nás

19. marca 2019 sme v našom kláštore slávili odpust - hody, keďže náš dom a kaplnka sú zasvätené sv. Jozefovi, ženíchovi Panny Márie. Po večernom rozjímaní a vešperách sme slávili slávnostnú sv. omšu, ktorú celebroval o. Dušan Hricko, bosý karmelitán. V homílii nám priblížil osobu slávneho Patriarchu a niekoľko svedectiev z vlastného a komunitného života ako sa sv. Jozef vždy postaral o tých, ktorí mu dôverujú. Na slávnosti boli prítomné aj študentky bývajúce u nás a priatelia nášho domu. Po sv. omši sme pokračovali v hodoch pri malom agapé. FOTO

 

Vyhľadávanie

Prihlásenie