Dokumentárny film o našom otcovi zakladateľovi

Naše oslavy storočnice vrcholia.
Kto by mal záujem vidieť a počuť "naživo" nášho otca zakladateľa, o. Anzelma Gądka, bosého karmelitána, ponúkame linky na krátky dokumentárny film, z jeho života v Karmeli.

Oslavy našej storočnice vrcholia

Oslavy 100. výročia založenia našej kongregácie vrcholia. Dnes oslavujeme spoločným stretnutím - niektoré sestry fyzicky, ostatné virtuálne a duchovne spojené - v Krakove v karmelitánskom inštitúte duchovnosti. Od 9.45 hod. do cca 16.30 bude možnosť byť online na našom celodennom stretnutí.
Ak by ste mali chuť nahliadnuť, ponúkame link:
 
 

5. deň novény k sv. Jánovi od Kríža

Svätý Ján od Kríža, premožiteľ zlých duchov, ty si dostal od Boha moc nad nimi, aby si oslobodil duše spútané v ich osídlach. Pre našu bezpečnosť rozkáž im, najmä v poslednej hodine nášho života, aby sa neodvážili škodiť našim dušiam. Pomôž nám nájsť vtedy prístup k Ježišovým ranám, aby sme v jeho rukách našli uspokojenie a večný pokoj. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Otče náš ..., Zdravas´ Mária ..., Sláva Otcu ...
Svätý Ján od Kríža, oroduj za nás.

Záverečná modlitba
Pane Ježišu Kriste, ty si na ceste utrpenia a opovrhnutia urobil sv. Jána od Kríža svojím nasledovníkom. Na povzbudenie verných a obrátenie hriešnikov oslávil si ho zázrakmi. Učiň milostivo, aby sme pre jeho zásluhy statočne znášali utrpenie a opovrhovanie jedine 

 

Čítať ďalej...

Vyhľadávanie

Prihlásenie