Spomienka na relikvie sv. Terézie z Lisieux

V týchto dňoch si pripomíname 5. výročie príchodu relikvií sv. Terézie z Lisieux na Slovensko (10. - 24. január 2016). Pred 5 rokmi sme ich 11. januára  privítali a uctili v Nitre na Dolnom meste v kostole Navštívenia Panny Márie. Archívne foto zo stretnutia s našou drahou patrónkou. 

 

Čítať ďalej...

Zjavenie Pána

6. január - sviatok Zjavenia Pánaalebo Troch kráľov sa v Cirkvi slávi oddávna. Na Východe sa v tento deň slávili Vianoce, čo doteraz je aktuálne u pravoslávnych veriacich. No v Západnej Cirkvi sa Narodenie Pána slávilo 25. decembra, a tak na dnešný deň sa slávi chvíľa, keď sa Kristus dal poznať ako Boží Syn mudrcom od východu a cez nich vlastne všetkým národom, keďže mudrci neboli židovského pôvodu, boli pohania. Okrem tohto zjavenia si na Východe pripomínajú – a tieto skutočnosti uvádza aj Liturgia hodín západného obradu – ďalšie dve zjavenia Pána:

Ježišov krst, keď sa Duch Svätý v podobe holubice vzniesol nad Ježiša a z neba zaznelo Otcovo svedectvo o Ježišovi; a prvý Ježišov zázrak – premenenie vody na víno v Káne Galilejskej, o ktorom evanjelista Ján píše, že

Čítať ďalej...

STAROSTLIVOSŤ (OCHRANA, PATRONÁT) SVÄTÉHO JOZEFA O KARMEL

List Generálnych predstavených obutých aj bosých karmelitánov  celej karmelitánskej rodine pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia starostlivosti (ochrany, patronátu) sv. Jozefa o Katolícku cirkev

Sviatok sv. Jozefa sme v tomto roku 2020 oslavovali v priebehu pandémie, ktorá nás prinútila uzavrieť sa do našich domov. Ale práve v tých chvíľach sme ešte intenzívnejšie pocítili potrebu obrátiť sa na tohto spravodlivého a verného muža, ktorý na vlastnej koži zažil, čo je to  námaha, vyhnanstvo, starosť o zajtrajšok, usilujúc sa neupadať na duchu, stále veriť a dúfať v Boha, ktorý mu zveril výnimočné poslanie: chrániť Ježiša a Máriu, rodinu z Nazareta, začiatky rodiny, ktorú Boh dával svetu. Pápeż František nám v homílii z Domu svätej Marty pripomenul vlastnosti sv. Jozefa: bol to človek triezvy, realistický, precízne a profesionálne vykonávajúci svoje povolanie, a súčasne človek, ktorývchádza do Božieho tajomstva, pred którym sa skláňa v postoji adorácie.

Čítať ďalej...

Vyhľadávanie

Prihlásenie