Nanebovstúpenie Pána

Dnes je 40 deň od zmŕtvychvstania Pána a teda sviatok Jeho nanebovstúpenia. Nezabudnime MU poďakovať za to, že nám išiel pripraviť miesto v nebi. Prajeme krásny požehnaný deň.

Vyhľadávanie

Prihlásenie