Voľby novej sr. provinciálnej

V týchto dňoch sa v našej krakovskej provincii v Czernej pri Krakowe koná provinciálna kapitula. Dnes sa konali voľby novej predstavenej provinciálnej. Sestry zvolili za novú provinciálnu sr. Arnoldu, ktorá bola provinciálnou aj v predchádzajúcom období. Po zvolení novej sestry provinciálnej nasledovali voľby novej provinciálnej rady. Novej sr. provinciálnej želáme a vyprosujeme hojnosť Božích milostí a požehnania, múdrosť Ducha Svätého a zdravia a síl do ďalšej služby.