Nedeľa Božieho milosrdenstva

Nedeľa Božieho milosrdenstva. Na tento krásny sviatok sa aj my pripravujeme novénou. V srdci ďakujeme dobrému Bohu za veľkosť jeho milosrdenstva. A tak ako na slávnosť našej patrónky sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša, aj v týchto dňoch spievame: "Pánovo milosrdenstvo chcem ospevovať naveky." Ž 89,2 https://www.youtube.com/watch?v=F-FxKzD9Sm4

Foto v článku: mozaika Božieho milosrdenstva a Kráľovnej Karmelu v kaplnke kláštora sestier karmelitánok v Detve.

 

Vyhľadávanie

Prihlásenie