Veľká sobota

Veľká sobota. Ticho Kristovho hrobu...