Veľký piatok

Ježiš Kristus, Boží naránok, zomrel z lásky k nám...