Veľký štvrtok

Požehnaný veľký štvrtok! V deň ustanovenia kňazstva a sviatosti Eucharistie v modlitbách s vďačnosťou pamätáme na všetkých kňazov a vyprosujeme hojnosť milostí.