Správy z nášho miniinternátu

V tomto krásnom májovom mesiaci jedna študentka, ktorá bývala v časti nášho kláštora v tzv. miniinternáte úspešne ukončila vysokoškolské vzdelanie titulom magister. Po štátniciach s radosťou prvýkrát "zvečnila" svoje meno s titulom vo dvore nášho kláštora.

Milá Veronika, prajeme Ti do nasledujúceho životného obdobia - osobného i pracovného - veľa Božích milostí, požehnania, elánu a   radostnej odvahy začať niečo nové na Tvojej ďalšej ceste....Nech dobrý Pán vedie Tvoje kroky a Panna Mária nech Ťa vždy ochraňuje...