Pozvánka na modlitbové stretnutie

Srdečne vás pozývame na 14. modlitbové stretnutie ctiteľov Škapuliarskej Panny Márie, ktoré sa uskutoční dňa 18. októbra 2019 v našom kláštore v Nitre od 17.00 hod. Téma štrnásteho stretnutia: Rôzne prejavy karmelitánskej spirituality. Stretnutie bude viesť bosý karmelitán. Pre záujemcov bude možnosť prijať karmelitánsky škapuliar.

Vyhľadávanie

Prihlásenie