Správy z našej komunity

15. októbra 2018 sme slávnosť sv. Terézie od Ježiša oslávili sv. omšou v našej kaplnke. Slávnosti sa zúčastnili niektoré študentky bývajúce u nás, mladí a tiež sestry zo svetského rádu bosých karmelitánov. Slávnostnú sv. omšu celebroval p. Peter Valachovič SChP. Na konci sv. omše sme prijali novokňazské požehnanie. Po sv. omši sme sa pomodlili slávnostné spievané vešpery. Na záver sme si uctili relikvie sv. Terézie Avilskej. FOTO

 

 

Vyhľadávanie

Prihlásenie