Výročie smrti našej matky zakladateľky

12. júl - Tohto roku si pripomíname 72 rokov od odchodu do večnosti našej matky zakladateľky sr. Terézie od sv. Jozefa (Janiny Kierocińskej) v Sosnovci (12. júl 1946).

Modlitba:

Všemohúci a milosrdný Bože, ty si spôsobil, že srdce tvojej služobnice Terézie horelo láskou k najbiednejším a najviac nešťastným a dal si jej nezlomnú silu a nádej v ťažkých chvíľach života. Skrze jej lásku nám udeľ milosť ...., o ktorú ťa prosíme. Svätá Tvár, teba toľko uctievala matka Terézia, daj, nech ju čoskoro oslavujeme spolu s tvojimi svätými. Božské Dieťa, dopraj matke Terézii, tvojej vernej služobnici a našej zakladateľke, tešiť sa slávou svätých. Amen.

 

Vyhľadávanie

Prihlásenie