Slávnosť našej patrónky

30. septembra srdečne pozývame k nám do kaplnky na spoločnú modlitbu posledného dňa deviatnika k sv. Terézii z Lisieux a slávnostnú sv. omšu spojenú s vešperami a požehnaním ruží. Celebrant, o. Peter Beňo, karmelitán novokňaz, nam na konci slávnosti udelí svoje novokňazské požehnanie. Tí, ktorí nebudete môcť prísť, môžete sa s nami spojiť online - prostredníctvom nášho Youtube kanála. https://www.youtube.com/@sestrykarmelitankydietatajezis/streams 

Vyhľadávanie

Prihlásenie