2. deň novény k sv. Terézii od Dieťaťa Ježiša

2. deň novény k sv. Terézii od Dieťaťa Ježiša. Texty novény pripravila naša sr. Veronika. Sú v nich výňatky z listov, ktoré píše sv. Terézia svojim sestrám v Karmeli.

https://youtu.be/KpsJpoaxWe4