Oslavy našej storočnice vrcholia

Oslavy 100. výročia založenia našej kongregácie vrcholia. Dnes oslavujeme spoločným stretnutím - niektoré sestry fyzicky, ostatné virtuálne a duchovne spojené - v Krakove v karmelitánskom inštitúte duchovnosti. Od 9.45 hod. do cca 16.30 bude možnosť byť online na našom celodennom stretnutí.
Ak by ste mali chuť nahliadnuť, ponúkame link:
 
 

Narodenie Pána 2021

9. deň novény - 24. december

Uctime si milosti, ktorými Boží Syn zahrnul Najsvätejšiu Pannu počas 9. mesiacov, keď prebýval v jej lone.

„Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno.“ (Lk 1,49)

Myšlienka

Svätý Ján naliehavo zdôrazňuje základný paradox kresťanskej viery. Na jednej strane tvrdí, že „Boha nikto nikdy nevidel“ (Jn 1, 18; porov. 1 Jn 4, 12). Naše obrazy, pojmy či slová skutočne nemôžu žiadnym spôsobom definovať či zmerať nekonečnú realitu Najvyššieho. On zostáva Deus semper maior. Na druhej strane však tvrdí, že Slovo sa skutočne „stalo telom“ (Jn 1, 14). Jednorodený Syn, ktorý je v Otcovom lone, zjavil Boha, ktorého „nikto nikdy nevidel“ (Jn 1, 18). Ježiš Kristus prichádza k nám „plný milosti a pravdy“ (Jn 1, 14), ktorá bola prostredníctvom neho darovaná aj

Čítať ďalej...

Vyhľadávanie

Prihlásenie