102. narodeniny kongregácie

Srdečne pozdravujeme v poslednom dni roku 2023. Dnes naša kongregácia slávi svoje 102. narodeniny. Všetkým - našim rodinám, príbuzným, známym, priateľom a dobrodincom nášho Karmelu Dieťaťa Ježiša ďakujeme za všetko, čo ste pre nás v uplynulom roku urobili. V modlitbách na vás denne myslíme a budeme naďalej s vďačnosťou a láskou pamätať. Vaše sestry karmelitánky Dieťaťa Ježiša.

Všetkým prajeme a vyprosujeme v tomto novom roku hojnosť všetkého dobra, potrebných milostí a Božie požehnanie. Presvätá Bohorodička, prosíme Ťa, ochraňuj nás počas celého roka.

 

Sympózium o sv. Terézii z Lisieux v Košiciach

Pred týždňom sme sa zúčastnili na sympóziu o sv. Terézii z Lisieux, ktoré sa uskutočnilo v Košiciach 9. septembra 2023. Jednou z prednášajúcich bola aj naša sr. Veronika. FOTO
Správu o sympóziu v Tv Lux si môžete pozrieť tu:
 
 
 
 
 
 

Sympózium v Košiciach - sv. Terézia z Lisieux

Vyhľadávanie

Prihlásenie