Sväté omše za našich dobrodincov

V októbri bola v našej kaplnke obetovaná a odslúžená svätá omša za všetkých našich dobrodincov. Na sviatok všetkých svätých karmelitánskeho rádu sme obetovali v našej kaplnke sv. omšu za všetkých našich zosnulých dobrodincov. Ďakujeme všetkým, ktorí nás akýmkoľvek spôsobom podporujete. Pán Boh zaplať všetkým za všetko.

 

Slávnosť v spoločenstve svetského rádu bosých karmelitánov

14. novembra na sviatok všetkých svätých karmelitánskeho rádu sa v našej kaplnke uskutočnila milá slávnosť. V nitrianskom spoločenstve svetského rádu bosých karmelitánov vstúpili do novicitátu dve členky. Prajeme a vyprosujeme sestrám novickám požehnaný čas duchovnej formácie. 

 

Všetkých svätých karmelitánskeho rádu

14. novembra slávi naša karmelitánska rodina na Slovensku aj vo svete sviatok všetkých svätých karmelitánskeho rádu.

Svätci karmelitánskeho rádu tvoria početnú skupinu bratov a sestier, ktorí zasvätili svoj život Bohu a prijatím učenia Božského majstra i nasledovaním jeho života sa odovzdali do služby Panne Márii prostredníctvom modlitby, evanjeliového sebazáporu a lásky k dušiam, čo neraz potvrdili aj vlastnou krvou. Pustovníci z hory Karmel, členovia žobravého rádu v stredoveku, profesori a hlásatelia dobrej zvesti, misionári a mučeníci, mníšky, ktoré plodnosťou kontemplatívneho života rozširovali rady Božieho ľudu, rehoľníci, ktorí zjavovali Kristovu tvár svojim blížnym apoštolátom služby a náuky predovšetkým na misijných územiach, a napokon laici, ktorí vo svete svojim životom stelesňovali ducha rádu. V tento deň si spomíname na všetkých týchto bratov a sestry, ktorí sa ešte včera horlivo a vytrvalo venovali modlitbe tu na zemi a dnes sú už prítomní na nebeskej liturgii. Spájame sa v duchu pri ich oslave a napredujeme na ceste poslušnosti Ježišovi Kristovi po stopách Panny Márie, ktorú oni už víťazne zakončili.

 

Čítať ďalej...

Vyhľadávanie

Prihlásenie