Vianoce 2018

Všetkým naším rodinám, známym, priateľom a dobrodincom Karmelu Dieťaťa Ježiša a študentkám prajeme požehnané sviatky narodenia Pána plné milosti, pokoja a radosti z toho, že k nám prichádza nesmrteľný Boh  ukrytý v malom Dieťati, aby nám opäť daroval spásu a požehnanie do všetkých ďalších dní v novom roku 2019 v modlitbách vyprosujeme.

Ďakujeme všetkým, ktorí nás v tomto roku akýmkoľvek spôsobom obdarovali, či už finančne, materiálne alebo duchovne. Sme veľmi vďačné za každý dar. Nech dobrý Pán odmení Vašu štedrosť svojím požehnaním, potrebnými milosťami, zdravím a pokojom v srdciach. Denne sa za vás všetkých modlíme.   

Vaše vďačné sestry karmelitánky Dieťaťa Ježiša

Vyhľadávanie

Prihlásenie