Dôležitá informácia

Z dôvodu aktuálnej situácie na Slovensku ohľadom šírenia koronavírusu COVID-19 rušíme plánované modlitbové stretnutie, ktoré sa malo uskutočniť 13. marca 2020.

Novéna k sv. Jozefovi

10. marca začína novéna k sv. Jozefovi, ktorý je v Karmeli, ale aj v celej Cirkvi veľmi uctievaný aj vďaka sv. Terézii od Ježiša. V roku 1870 pápež Pius IX. vyhlásil sv. Jozefa za patróna všeobecnej Cirkvi. Pápež Lev XIII. zhrňuje učenie Cirkvi ohľadom sv. Jozefa takto: Božská domácnosť, ktorú Jozef riadil ako s otcovskou autoritou, obsahovala začiatok novej Cirkvi. Najsvätejšia Panna je matkou všetkých kresťanov, lebo je Ježišovou matkou a preto, že ich porodila na vrchu Kalvárie uprostred neopísateľných Vykupiteľových utrpení. Ježiš je takpovediac prvorodeným z kresťanov, ktorí sú jeho bratmi adopciou a vykúpením. Z týchto úvah uzatvárame, že požehnaný Patriarcha sa musí pozerať na celé množstvo kresťanov, ktorí tvoria Cirkev, ako na osobitným spôsobom zverených jeho opatere. Toto je jeho nespočetná rodina roztrúsená po všetkých zemiach, nad ktorými vládne určitým druhom otcovskej autority, lebo je manželom Márie a otcom Ježiša Krista. Takto je to v súlade s rozumom, a požehnanému Jozefovi každým spôsobom prislúcha, aby, ako raz bolo jeho posvätným poverením pozorne a starostlivo chrániť Nazaretskú Rodinu, nehľadiac na to, čo sa prihodilo, tak teraz mocou jeho nebeského patrónstva má zase chrániť a obraňovať Kristovu Cirkev. (Cahiers de Joséphologie 9 - 1961)

Čítať ďalej...

Pôstne obdobie-online exercície

Začína sa obdobie veľkého pôstu. Ak túžite hlbšie prežiť tento čas, dávame do pozornosti veľkopôstne online exercície - duchovné cvičenia, ktoré pripravili bratia bosí karmelitáni a sestry karmelitánky z Rakúska. Sprievodcom karmelitánskych duchovných cvičení bude sv. Ján od Kríža. www.exercicie-online.karmel.at  Prajeme všetkým požehnaný čas veľkého pôstu.

Vyhľadávanie

Prihlásenie