Slávnosť sv. Jozefa

19. marca slávi Cirkev slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie. Tento deň je v Karmeli  vždy milou slávnosťou. Sv. Jozefa si uctieva mnoho rádov, reholí a spoločností, a tak je to aj v karmelitánskom ráde a karmelitánskych kongregáciách. Pre našu komunitu v Nitre je o to slávnostnejší, pretože náš rehoľný dom a kaplnka sú pod patrocíniom sv. Jozefa.

Keď uvažujeme o svätom Jozefovi, prvá vec, ktorá nám prirodzene príde na um je skutočnosť, že bol najoddanejším, najnábožnejším mužom, aký kedy žil. Žiadna iná ľudská bytosť nebola nikdy tak oddaná vo svojej službe Kristovi a Márii, ako svätý Patriarcha z Nazareta. V tom spočíva jeho hlavný úspech a jeho najväčšia chvála. Netreba ani hovoriť, že najistejšie znamenie osobnej úcty k svätému Jozefovi je v tom, že sa k nemu často modlíme. Jeho dobrí priatelia vždy k nemu volali v čase potreby, keď boli v pochybnostiach, alebo znechutení. Nehovoríme len o modlitbe vyprosujúcej. Samozrejme , že máme prosiť tohto svätca, aby nám pomohol v našich materiálnych potrebách, ako je nájdenie zamestnania, alebo úspech v práci. Ale tu myslíme na modlitbu na vyššej úrovni. Z tohto

Čítať ďalej...

Svätý Jozef - Ochranca Karmelu

„Nechápem, ako môže niekto rozjímať o Kráľovnej anjelov, o tých rokoch, ktoré prežila s dieťaťom Ježišom, a zároveň neďakovať svätému Jozefovi za oddanosť, s akou sa o nich staral.“

Chcela som všetkých presvedčiť, aby mali úctu k tomuto slávnemu svätcovi, a to pre veľkú skúsenosť, ktorú mám ohľadom dobier, ktoré získava od Boha. ....lebo dušiam veľmi prospieva, keď sa mu odporúčajú.“ KŽ 6-7       

sv. Terézia od Ježiša

Zajtra, 19. marca je v cirkevnom kalendári slávnosť sv. Jozefa. Pri tejto príležitosti vám ponúkame prednášku, ktorú pripravila naša sr. Dominika.

Čítať ďalej...

Príprava na slávnosť sv. Jozefa

Včera, 11. marca sme začali novénu k sv. Jozefovi. Od tohto slávneho svätca sa chceme učiť pokore, tichosti, poslušnosti a odovzdanosti. Sv. Jozef, vyprosuj nám vytrvalosť v dobrom.

Z Rečí svätého kňaza Bernardína Sienského

(Sermo 2, de S. Joseph: Opera 7, 16. 27-30)

Verný živiteľ a strážca

Pre všetky osobitné milosti, ktoré dostáva nejaký rozumom obdarený tvor, platí všeobecné pravidlo: Kedykoľvek si Boh vo svojej dobrote vyberie niekoho na nejakú úlohu alebo do nejakého vyššieho stavu, dá mu všetky charizmy, ktoré takto vyvolená osoba nevyhnutne potrebuje pre svoju úlohu a ktoré ju veľmi vyznačujú.

Čítať ďalej...

Vyhľadávanie

Prihlásenie