Veľká noc 2020

Myšlienky na Veľký piatok

Prečo sa ľakať, že nevládzeš niesť tento kríž bez slabosti? Ježiš cestou na Kalváriu trikrát padol. A ty, úbohé malé dieťa, nepodobalo by si sa svojmu Snúbencovi, keby si nechcelo stokrát padnúť ak treba, aby si Mu dokázalo svoju lásku tým, že vstaneš s väčšou odhodlanosťou ako pred pádom.

On, Kráľ kráľov sa tak znižuje, že Jeho Tvár bola skrytá a nikto ju nespoznal.

Náš Pán zomrel na kríži v smrteľných mukách. A predsa to bola tá najkrajšia smrť z lásky... Zomrieť z lásky neznamená zomrieť vo vytržení.

sv. Terézia od Dieťaťa Ježiša a Svätej Tváre

 

Myšlienky na Veľký štvrtok

Orol večnosti, Ty ma chceš živiť svojou božskou podstatou, mňa, biedne stvoreniatko, ktoré by upadlo do ničoty, keby mi Tvoj božský pohľad nedával v každom okamihu život.

Mysli na to, že Ježiš vo svätostánku je tu pre teba, len pre teba.

V "Nasledovaní Krista" som našla peknú myšlienku... "Náš Pán sa na Olivovej hore tešil všetkej sláve trojjediného Boha, a predsa jeho smrteľný strach nebol menej trýznivý." Uisťujem Vás, že niečo z toho chápem, lebo to sama pociťujem.                              

sv. Terézia od Dieťaťa Ježiša a Svätej Tváre

Vyhľadávanie

Prihlásenie