Duch Svätý v náuke sv. Jána od Kríža

Úvaha nad prítomnosťou Ducha Svätého v náuke sv. Jána od Kríža sa odvoláva hlavne na štruktúry života duchovného človeka, na priestor daru milosti, daru zjednotenia. Duch Svätý vyjadruje otvorenosť Boha voči človekovi, dynamický nadprirodzený prvok, prekračujúci mieru ľudskej prirodzenosti. Objavuje sa ako tvorivý a oživujúci (creator et vivificans spiritus) a ako ten, ktorý spája človeka s Bohom, spája s Božou láskou a skrze túto lásku s Ním zjednocuje. Tento Duch, nový duch je zároveň daný s novým srdcom, ako hovorí Ezechiel: „Vtedy im dám jednotné srdce a jednotného ducha vložím do ich vnútra.“ (Ez 11, 19). Nový Zákon nám ukazuje Ducha Svätého ako toho, kto je prítomný v diele spásy.

Čítať ďalej...

Výlet k rotunde sv. Juraja

V sobotu 23. mája 2020 sme si urobili výlet - púť k rotunde sv. Juraja nad Nitrianskou Blatnicou. Hoci nám skoro celý deň pršalo i tak nás to neodradilo :) Z pekne prežitého dňa máme milé spomienky. FOTO

 

Novéna k Duchu Svätému

O niekoľko dní budeme sláviť zoslanie Ducha Svätého. Pripraviť sa na túto slávnosť môžeme aj modlitbou novény k Duchu Svätému. https://modlitba.sk/?p=7921

 "Naozaj si obdivuhodné, Božie Slovo, v Duchu Svätom, keď spôsobuješ, že ťa on tak vlieva do duše, aby sa celkom spojila s Bohom, počala Boha, poznala Boha a okrem Boha v ničom nehľadala záľubu. A Duch Svätý prichádza do duše označený drahocennou pečaťou krvi Slova, čiže zabitého Baránka. Ba viac, táto krv ho pobáda, aby prišiel, hoci aj sám Duch sa hýbe a túži prísť." sv. Mária Magdaléna de Pazzi

Vyhľadávanie

Prihlásenie