Príčina našej radosti

Rozjímaním nad invokáciou „Príčina našej radosti“ z loretánskych litánií sa chceme v týchto májových dňoch poďakovať Pánovi za milosti, ktoré nám udelil a udeľuje skrze svoju a našu Matku Máriu.  

Príčina našej radosti

Predstavme si seba v nebi, pred Matkou Božou, medzi anjelmi a zástupmi svätých, ktorí v radosti plesajú okolo jej trónu. Prosme Pána o milosť, aby Panna Mária bola príčinou radosti už tu na zemi.

Čítať ďalej...

Info :)

S radosťou vám oznamujeme, že od 1. mája sme prítomné aj na facebooku :) ako Karmelitánky Dieťaťa Ježiša. Mesiac máj je mariánskym mesiacom. S Pannou Máriou, Kráľovnou Karmelu chceme na virtuálnej sieti byť s vami a pre vás. Prajeme požehnaný čas.

 

Mária v živote Karmelu

Mesiac máj je mesiacom Panny Márie. V ňom si pripomíname aj deň matiek, v ktorom ďakujeme Bohu za naše mamy. Pri loretánskych litániách a rozjímaniach ďakujeme Pánovi, že nám dal svoju Matku, aby bola aj našou Matkou. Ďakujeme, že smieme byť tiež jej deťmi. Je našou Matkou, Kráľovnou, Ochrankyňou a Orodovníčkou.

Mariánska úcta má hlboké korene v Božom Slove a má pevný základ v pravdách kresťanskej náuky. Mariánsky kult má svoj počiatok

Čítať ďalej...

Vyhľadávanie

Prihlásenie