Najsvätejšie Srdce Ježišovo

Najsvätejšie Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami!