Novéna k Duchu Svätému

O niekoľko dní budeme sláviť zoslanie Ducha Svätého. Pripraviť sa na túto slávnosť môžeme aj modlitbou novény k Duchu Svätému. https://modlitba.sk/?p=7921

 "Naozaj si obdivuhodné, Božie Slovo, v Duchu Svätom, keď spôsobuješ, že ťa on tak vlieva do duše, aby sa celkom spojila s Bohom, počala Boha, poznala Boha a okrem Boha v ničom nehľadala záľubu. A Duch Svätý prichádza do duše označený drahocennou pečaťou krvi Slova, čiže zabitého Baránka. Ba viac, táto krv ho pobáda, aby prišiel, hoci aj sám Duch sa hýbe a túži prísť." sv. Mária Magdaléna de Pazzi