Prvé modlitbové stretnutie

24. marca 2017 sa v našom kláštore uskutočnilo prvé modlitbové stretnutie ctiteľov Karmelu a karmelitánskeho škapuliara. Témou tohto stretnutia bol karmelitánsky škapuliar. Stretnutie viedol o. karmelitán Zenon, ktorý pôsobí v Banskej Bystrici. Okrem našej komunity sa stretnutia zúčastnili aj členovia svetského rádu bosých karmelitánov, členovia škapuliarskeho bratstva a záujemcovia, ktorí chceli prijať škapuliar. V úvode stretnutia po privítaní sme priblížili celú karmelitánsku rodinu. O. Zenon, OCD v prednáške objasnil úctu k Panne Márii a vysvetlil v čom spočíva pobožnosť karmelitánskeho škapuliara. Pri vzájomnom zdieľaní sa si mohli prítomní prehĺbiť túto tému. V našej kláštornej kaplnke nasledovala adorácia v tichu a sv. omša. Po nej záujemcovia prijali karmelitánsky škapuliar. Na záver sme sa pomodlili vešpery. Toto stretnutie obohatilo všetkých prítomných, za čo sme Pánu Bohu veľmi vďačné. FOTO Druhé stretnutie sa uskutoční 19. mája 2017 na tému Charizma Karmelu.

Čítať ďalej...

PREBLAHOSLAVENÁ PANNA MÁRIA Z HORY KARMEL

Sväté Písmo ospevuje krásu Karmelu, kde prorok Eliáš bránil čistotu viery Izraela v živého Boha. Tu sa pri prameni, ktorý dostal názov od tohto proroka, usídlili koncom 12. storočia niekoľkí pustovníci a postavili tu kaplnku na počesť Bohorodičky. Preto ich nazývali: „bratia Panny Márie z hory Karmel“. Pannu Máriu si vybrali za patrónku, Matku i vzor kontemplatívneho života a zjednotenia s Bohom. Slávnostná spomienka bola na niekoľkých miestach slávená už v 14. storočí a postupne sa rozšírila v celom ráde. Bratia s vďačnosťou uctievajú najsvätejšiu Bohorodičku za nespočítateľné dobrodenia, ktorými zahŕňa svoju karmelitánsku rodinu.

Sv. Terézia od Ježiša z Los Andes

Juana Fernández Solar sa narodila v Santiagu de Chile 13. júla 1900. Už od svojej útlej mladosti bola očarená Kristom. Vyznačovala sa veľkou úctou k Panne Márii, ako aj jed-noduchosťou, láskou k blížnemu a radosťou zo života. Vstúpila do kláštora bosých karmelitánok v Los Andes 7. mája 1919 a prijala meno Terézia od Ježiša. Zomrela na týfus 12. apríla nasledujúceho roku, krátko po zložení rehoľných sľubov. Ján Pavol II. ju 3. apríla 1987 v Santiagu de Chile vyhlásil za blahoslavenú a 21. marca 1993 v Ríme za svätú. Pred-stavil ju ako vzor pre mladých. Je prvým kvetom svätosti čílskeho národa a tereziánskeho Karmelu v Latinskej Amerike.

Vyhľadávanie

Prihlásenie