Pozvánka na modlitbové stretnutie

Srdečne vás pozývame na šieste modlitbové stretnutie ctiteľov Karmelu a karmelitánskeho škapuliara, ktoré sa uskutoční dňa 27. apríla 2018 v našom kláštore v Nitre od 17.00 hod. do 19.00 hod. Témou šiesteho stretnutia bude MODLITBA: PRIETEĽSKÝ ROZHOVOR S BOHOM. Stretnutie bude viesť karmelitán o. Miloš Viktorín. Pre záujemcov bude možnosť prijať karmelitánsky škapuliar.

Na plagátiku nižšie sú uvedené aj nasledujúce modlitbové stretnutia s témou. 

Vyhľadávanie

Prihlásenie