Novéna k sv. Terézii z Lisieux 2023

Od 22. septembra vás pozývame - k nám do kláštornej kaplnky alebo prostredníctvom online na našom Youtube kanáli https://www.youtube.com/@sestrykarmelitankydietataj9163/streams - na spoločnú modlitbu novény k sv. Terézii od Dieťaťa Ježiša a Svätej Tváre.  

 

Sympózium o sv. Terézii z Lisieux v Košiciach

Pred týždňom sme sa zúčastnili na sympóziu o sv. Terézii z Lisieux, ktoré sa uskutočnilo v Košiciach 9. septembra 2023. Jednou z prednášajúcich bola aj naša sr. Veronika. FOTO
Správu o sympóziu v Tv Lux si môžete pozrieť tu:
 
 
 
 
 
 

Sympózium v Košiciach - sv. Terézia z Lisieux

Vyhľadávanie

Prihlásenie