Linky

Video – Pražské Jezuliatko – česky (služba našich sestier)

Video – Pražské Jezuliatko – prehliadka kostola

Video – Služba o. karmelitánov a sr. karmelitánok Dieťaťa Ježiša v kostole Pražského Jezuliatka u Panny Márie Víťaznej – taliansky (služba sr. Sáry)

Video – Kostol Jezuliatka v Arenzane

Video – Kostol Jezuliatka v Arenzane - taliansky

Video – Rôzne sošky Jezuliatka – španielsky (je tam aj soška, ktorú uctievala sv. Terezka)

PPS – Pražské Jezuliatko – český text o histórii – Lucie Bílá spieva „Pie Jezu“

PPS - Pražské Jezuliatko v kostole Panny Márie Víťaznej

PPS – Slávnosť korunovania Pražského Jezuliatka

PPS – História Pražského Jezuliatka - španielsky

PPS – Kostol Pražského Jezuliatka - Ukážky Jeho šiat

PPS – ukážka šiat Pražského Jezuliatka