Stretnutie s terciármi

Foto zo sobotného stretnutia našej komunity s členmi nitrianskeho spoločenstva Svetského rádu bosých karmelitánov (terciárov), ktorí sa v našom rehoľnom dome stretávajú raz v mesiaci. Hlavnou témou stretnutia bola osoba našej matky zakladateľky Terézie Janiny Kierocińskej, ktorá bola svojho času tiež karmelitánskou terciárkou. V úvodnom slove sr. Veronika predstavila tému stretnutia a sr. Monika v prednáške priblížila osobu a životné dielo Matky Terézie.